Autoprezentacja

Urodziłem się w 1964 roku w Lubaniu, zwanym Śląskim.  Po wielu latach, już jako student historii sztuki odkryłem, że wcale nie zawsze było to miasto śląskie ale łużyckie, ceskie, saksońskie. Od najmłodszych lat podróżowałem, początkowo z moim ojcem, towarzysząc w jego wyjazdach służbowych po Polsce. W 1979 r. zamieszkałem we Wrocławiu i to dzis jest moje miasto. Swoją przygodę z podrózowaniem kontynuowałem z grupami studenckimi i samotnie, poznając nasz kraj i Europę. Wędrowałem po górach, żeglowałem, pływałem kajakiem, jeździłem rowerem, koleją, autostopem i samochodami…

Owocem tych wędrówek są wspomnienia, zdjęcia, slajdy, niezliczone pamiątki i znajomości...

Pierwszą legitymację przewodnicką otrzymałem w 1984 r. Przez długie lata bycie przewodnikiem górskim sudeckim było moim hobby, teraz jest czymś więcej niż pracą. Podróżowanie z turystami jest moim sposobem na życie. Mojej pasji krajoznawczej towarzyszy fascynacja: kulturą, sztuką, historią, tradycją, architekturą oraz tym co takie powszechne budownictwem, zwłaszcza industrialnym - przemysłowym.

Wszystkie te lata, jakie spędziłem w archiwach i bibliotekach na poszukiwaniu informacji o poszczególnych obiektach i osobach nauczyły mnie wiele, w tym pokory wobec nieodgadnionej materii, Doświadczenia te pozwalają mi na głębsze spojrzenie na dziedzidztwo kulturowe, na zabytki, krajobraz i jego elementy. Plonem moich zainteresowanań i wynikających z nich  poszukiwań są: opublikowane artykuły naukowe, publicystyczne oraz popularyzatorskie, opracowania specjalistyczne; cykle szkoleń, prelekcji i wykładów, współudział w tworzeniu izb muzealnych (Pszenno) oraz wystaw w muzeach. Od 1994 roku związany jestem zawodowo z  ochroną i dokumentacją zabytków. Przejście od obiektu historycznego do poszczególnych ludzi stało się moim najważniejszym odkryciem i majcenniejszym doświadczeniem zawodowym. Przecież to ludzie właśnie są najciekawsi, to oni fascynują a ich historie tak pociągają. Tym chcę się z Wami dzielić.

Zapraszam do współpracy, na wycieczki i na współne zwiedzanie...


Setki poprowadzonych wycieczek (grupowych, indywidualnych) po Wrocławiu, Dolnym Śląsku, po Polsce czy innych krajach w Europie dały mi okazję  nie tylko do poznania fascynujących miejsc ale i do wielu bezcennych spotkań z niezwykłymi ludźmi. Dzięki temu, mogłem poznać niezwykłe osoby, wspólnie odkrywać zapomniane miejsca i poszukiwać śladów przeszłości. Praca pilota wycieczek pozwala mi odkrywać nowe miejsca a i spoglądać na nie z innej, nowej prespektywy. Pracując poza Dolnym Śląskiem mogłem nabrać dystansu do rodzinnego regionu jak i jego Stolicy - Wrocławia. Dzięki mojej rodzinie: żonie Małgosi oraz córkom Ani i Kasi, uczę się turystyki rodzinnej. Lubię fotografować i słuchać muzyki, zwłaszcza etnicznej i dawnej…

Zapraszam

Nie znasz Wrocławia, Dolnego Śląska, Sudetów, historii, zabytków i atrakcji turystycznych oraz miejsc wartych poznania?

Szanowni Państwo, zapraszam na wspólne zwiedzanie Dolnego Śląska i Polski  z doświadczonym przewodnikiem turystycznym. Wszystkich, ktorzy chcą poznać więcej zarówno grupy  i indywidualnie; pracodawców, pracowników, gości firmowych, konferencyjnych, kongresów, sympozjów; emerytów, młodzież i dzieci do wędrowania i odkrywania piękna, historii i siebie z przewodnikiem…

Jestem do Waszej dyspozycji przez cały rok. Pomogę przygotować program wycieczek, doradzę. Gwarantuję, że trasy naszych wycieczek zostaną dostosowane do Waszych indywidualnych oczekiwań. Prowadzę działalność gospodarczą, wystawiam rachunki. Dysponuję również wygodnym 7- miejscowym samochodem.

Honorarium moje jest uzależnione od czasu i nakładu pracy, niezbędnego do jej wykonania. Jestem dla Was, więc zawsze znajdziemy satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie.

  

 

 

 

Napisano o mnie

 

Publikacje

 

 

-A. Wilk, Zuckerfabriken in Niederschlesien – Fragen der  Dokumentation und Erhaltung von Industriedenkmaelern s. 291-295 (w) Hansestadt Residenz Industrieort, Beitrage der 7. Tagung des Arbeitkreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker in Oldenburg, 27-30. September 2000, Muenchen 2002

-A. Wilk, Zabytki techniki i architektury w karkonoskim parku Narodowym – cennym elementem dziedzictwa kulturowego czy niepotrzebnym balastem? (w) Ochrona Dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców 2003, s. 586-596

-A. Wilk, Dolina Kwisy – wykorzystanie dawnych zespołów przemysłowych i zabytków industrialnych – propozycja aktywizacji gospodarczej i turystycznej s128-135 (w) Międzynarodowe seminarium TICCIH, Dziedzictwo techniki dla  przyszłości, Materiały seminaryjne, Szczecin 2004

-A. Wilk, Wybrane zabytki hydroenergetyki w Dolinie Kwisy – niedocenionym świadectwem dziedzictwa technicznego Dolnego Śląska, s. 84-93 (w) Międzynarodowe seminarium, Dziedzictwo techniki dla  przyszłości,  Źródła energii – znaki w krajobrazie turystycznym, Materiały seminaryjne, Szczecin 2006

 

-A. Wilk, Zabytki techniki, przemysłu i architektury w cukrowniach na Dolnym Sląsku, szanse i zagrożenia, s. 20-25 (w) VII rocnik mezninarodniho festivalu filmu a televiznich poradu o technickych a prumyslovych pamatkach se zamerenim na vedeckou spolupraci a cestovni ruch, Techna Ostrava 2008, Sbornik prispevku z mezinarodniho kolokvia na tema: Ochrana technickeho a industrialniho dedictvi a moznosti jeho noveho vyuziti, Ostrava-Poruba 2008

-R. Klim, S. Januszewski, A. Wilk, Kształtowanie przestrzeni i architektury kanału, s. 65-70 (w) Zabytki przemysłu i techniki w Polsce – 5, Kanał Ostródzko-Elbląski, pod red. S. Januszewskiego, Wrocław 2001

-Zamki i arystokratyczne rezydencje Kotliny Jeleniogórskiej w opisach Polaków, s. 264-278 (w) Dolina zamków i ogrodów Kotlina Jeleniogórska - Wspólne dziedzictwo, Jelenia Góra 2001

-Przemysł w latach 1945-2000 (w) Wrocław Moje Miasto, dokumentacja, materiały i komentarze wystawy „Moje miasto” 2000, s. 34-38, Wrocław 2001

-Franz Achard i Ziemia Wołowska (w) Materiały z konferencji jubileuszowej 200 lat cukrownictwa buraczanego Konary 2002, Lubiąż 21 września 2002, s. 21-

-Wydział lotniczy Politechniki Wrocławskiej 1949-1954, s. 341-347 (w) Lotnictwo – stulecie przemiany, pod red. S. Januszewskiego, Wrocław 2003

-Postać Leopolda Schoellera jako przykład obywatela, przemysłowca i filantropa w XIX w. Wrocławiu (komunikat) s. 266-268 (W) Mieszczaństwo wrocławskie, materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miejskie Wrocławia w dniach 7-9 grudnia 2000 r. pod red. H. Okólskiej, Wrocław 2003

-Przemysł i technika na dolnośląskich witrażach (w)  III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Witraż w architekturze – architektura na witrażu”, Streszczenia referatów, Muzeum Architektury 17-18 X  2003, Wrocław 2003, s. 20

 

-84 hasła (w )Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000

- 6 haseł (w ) Leksykon Architektury Wrocławia, Wrocław 2011

-Dwór cystersów krzeszowskich w Świdnicy s. 45-59 (w) Rocznik świdnicki 1993, Świdnica 1994

-Studium urbanistyczno-historyczne dla obszaru Cukrowni Klecina, Wrocław 1997, mps. -Studium Historyczne Cukrowni „Jawor” S. A. w Jaworze, Wrocław 1998, mps.

-Studium Historyczne Cukrowni Pustków w Pustkowie Żurowskim, Gm. Kobierzyce, Wrocław 1998, mps.

-Historia dworu Karlsburg w Dobrej, gmina Dobroszyce w powiecie olesnickim, Wrocław 2001, mps

-Studium Historyczne Cukrowni Pastuchów w Pastuchowie, Wrocław 2001, mps.

-Historia, zabytki i walory krajoznawczo-turystyczne gminy Lubań,  Wrocław 2003 mps.

-Zarys historii gminy Olszyna, Wrocław 2003, mps

-Raport o Możliwościach Rozwoju Turystyki na Terenie Gminy Leśna, Wrocław 2003, mps --Historia, zabytki i walory krajoznawczo-turystyczne gminy Lubań,  Wrocław 2003, mps

-Walory Krajoznawczo-Turystyczne Gminy Olszyna - ich Ekspozycja i Promocja Turystyczna, Wrocław 2004, mps

-Gminna ewidencja zabytków Lesznowola, Lesznowola 2007, mps

-Gminna ewidencja zabytków Zamość, Zamość 2007, mps

-Opinia odnośnie Cukrowni Jawor S.A. w Jaworze 2003

-Wstępna koncepcja „Centrum Naukowego” we Wrocławiu, Wrocław 2003

-Uwagi do młyna PZZ w Kielcach przy ul. Krakowskiej, Wrocław 2004

-Opinia o terenie dawnego browaru w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 58 i ul. Wroniej 45 wraz z towarzyszącymi im zabudowaniami w świetle przepisów dotyczących ochrony zabytków, 2004

-Opinia dot. zabytkowego szybu „Chrobry” przy kopalni węgla kamiennego KWK Wałbrzych w Wałbrzychu przy ul. Beethovena, Wrocław 2005

-P. Janelli, A. Wilk, „Zarzecze – Zielony Korytarz”, Wrocławski Park Biznesowo-technologiczny, Wrocław ul. Monopolowa 6, Wrocław 2006, mps

-Dolina Kwisy – projekt strategii aktywizacji gospodarczej i turystycznej w oparciu o wykorzystanie dawnych zespołów przemysłowych i zabytków industrialnych, Lubań 2002, mps

Charakterystyka kultury materialnej i niematerialnej związanej z rolnictwem dla Obszaru Przyrodniczo Wrażliwego Doliny Odry (w) Natura 2000 – Dolina Odry, Wrocław 2004, mps.

-Strategia rozwoju turystyki miasta Wrocławia 2010-2014....Wrocław 2008

-Strategia  Turystyki Subregionu „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Dolina Odry Wschód, Wrocław 2009

-Strategia  Turystyki Subregionu  „Masyw Ślęży”, Wrocław 2009

-Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania murów pałacu w Gałowie gm. Miękinia, Wrocław 1998, mps

-Raport o wybranych europejskich centrach nauki – science center, Wrocław 2001, mps.

-Koncepcja „zamku odkryć” we Wrocławiu, Wrocław 2001, mps.

-Raport o polichromii i boazerii w budynku przy ulicy św. Jadwigi 7 we Wrocławiu, Wrocław 2000, mps.

-Raport o możliwościach rozwoju turystyki na terenie gminy Leśna, Wrocław 2002, mps.

-Raport o zabytkowym portalu na terenie „starego zakładu” Polar S.A. we Wrocławiu, Wrocław 2000, mps.

-M. Clarke, S. Januszewski, M. Rachwał, H. J. Uhlemann, A. Wilk, Wolontariat a ochrona dziedzictwa kulturowego śródlądowych dróg wodnych Niemiec i Holandii, FOMT Wrocław 2001

-Opinia o terenie dawnego browaru w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 58 i ul. Wroniej 45 wraz z towarzyszącymi im zabudowaniami w świetle przepisów dotyczących ochrony zabytków, Warszawa 2004, mps.

-Powiat lubański, Lubań 2002

-Zabytki gminy Lesznowola  – dodatek do GW 2007

-Powiat lubański, Lubań 2002

-Lodownie (w) Spotkania z zabytkami, nr 11/2000, s. 37

-A.Wilk, Situationsbericht zu Schlssern und Herrnhusern in der Wojwodschaft Breslau anhand ausgewlter Beispiele: Oels, Trachenberg, Militsch, Krieblowitz, Deutch Lissa (w) Schlesien 2000

-Pora na oławskiego konserwatora zabytków (w) Gazeta Powiatowa nr32, Oława 2001, s. 6

-O wiatraku w Duchowie (w) Głos Milicza, nr 14/2003, s. 16

-Co się stanie z likwidowanymi cukrowniami na Dolnym Śląsku, s... (w) Gazeta cukrownicza 5/2003

-Pomniki poczty saskiej na ziemi dolnośląskiej, (w) Turysta dolnośląski 6/2003(15) s. 11

-Dankmaeler der schaechsischen post in Niederschlesien (w) Niederschesische --Informationsblatt, Zeitschrift der deutschen Sozial-kulturellen Geselschaft in Breslau 1/2003,  s. 8-9

-A, Wilk, Zabytki Techniki: Dolnośląskie zabytki techniki i architektury przemysłowej – kłopotliwa spuścizna czy niepowtarzalna szansa w: Zabytki, nr 1(10) styczeń/luty 2006

-Krzeszów (w)  Nasza Piękna Polska nr 6/2008

Kalendarium historyczne gminy Lesznowola, [w:] Gmina Lesznowola, Dodatek informacyjny do Gazety Wyborczej 30 X 2006, s. 5-6

Tu czas się zatrzymał [w:]Polska Wita, nr 14 X/XI 2009, s. 64-65

 

 

 

 

 

 

Galeria

 

d. cukrownia w Bierutowie
zamek Książ
hydroelektownia Leśna na rz. Kwisie
Zamość, ratusz
Skansen wsi Lubelskiej, miasteczko
kamienicy ormiańskie na Rynku Wielkim w Zamościu
Wielki Refektarz, Zamek w Malborku
Rausz w Świdnicy
Zamość, brama z widokiem na katedrę
panorama zamku w Malborku
Muzeum Śląskie, Katowice
d. browar Haberbusch & Schiele, Warszawa
fermentownia otwarta, browar Laneskrone w Goerlitz
zamek Czocha
Nadszybie, Muzeum Sląskie, Katowice
Rozeta katedry Notre-Dame w Paryżu
Wiatrak z Muzeum Wsi Lubelskiej
Zaproa Leśnianska na Kwisie
Alpy
Karkonosze
Mazury
Mazury, kanały
Gdańskie biesiadowanie
na śladówkach
Dolny Śląsk
park linowy nad Bystrzycą
Krutyń
rejs po Odrze, Wrocław
Praga, most Karola
z wycieczką, Ostrów Tumski, Wrocław
Alpy
Ostrów Tumski we Wrocławiu
Kraków
Malbork
Ostrów Tumski we Wrocławiu
Mazury

 

Kontakt

Zapraszam do kontaktu, składania zamówień, pytań i sugestii, na które szybko udzielę odpowiedzi e-mailem lub telefonicznie.

Andrzej Wilk, biuro usług konserwatorskich i dokumentacji zabytków

ul. Inowrocławska 5/25

53-653 Wrocław

kom. 505149441


 


 


captcha
Projekt oraz realizacja